Welkom

Van Zuidam Retail Xperience (VZRX) heeft ruim 30 jaar ervaring in het ondersteunen van ondernemers bij de realisatie van hun ambities in de Retail branche. Als geen ander begrijpen ik hoe dynamisch deze branche is; hoe er gereageerd en ingegrepen moet worden om op tijd op de snelle veranderingen in te spelen.

Dit betreffen veranderingen op het gebied van de algehele financiële marktsituatie, vormen van concurrentie, nieuwe technologieën en communicatie middelen, verdienmodellen en consumentbehoeftes. Over het algemeen ga ik samen met mijn relaties deze uitdaging aan met krachtige en slimme softwaretools, veelal als aanvulling op de huidige softwaresystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaard in de markt beschikbare hulpmiddelen.

Naast advies en de software-ondersteuning, is een goede balans met de juiste modernere technologie op het gebied van hardware en communicatie eveneens een belangrijk aspect. Het besef van de veranderende voorkeur van de consument, de goede verhouding van de verschillende communicatie- en verkoopkanalen en de juiste mentaliteitsverandering bij alle betrokkenen binnen de organisatie, zijn onmisbaar bij de realisatie van de gewenste ambities.

Sinds enige tijd richt ik mij ook op een enigszins afwijkende bedrijfstak in de retail branche. In de watersport branche ondersteun ik jachthavens met de administratie en automatisering en ben ik inzetbaar als allround facilitair dienstverlener. Ook op het gebied van de verhuur van ligplaatsen en stalling, de verkoop van sloepen, het reinigen van het teakhout, het polijsten en poetsen van de romp en het schilderen van het onderschip, kan men mij inschakelen.

Graag kom ik bij u langs om kennis te maken en de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken.

Jan van Zuidam

Additional information